Polub nas na FB!

Ostatnio dodane posty

Jestem w bajce, czyli w zaczarowanym świecie książki! KONKURS – TWOJE DZIECKO BOHATEREM KSIĄŻKI

Dla każdego rodzica jego dziecko jest bohaterem! Bohaterem głównym naszego życia! To co robi, co mówi, jak się zachowuje jest dla nas rodziców, wyjątkowe, fantastyczne i niepowtarzalne. Radość sprawia nam każdy uśmiech dziecka, każde jego słowo czy zachowanie – nawet jeżeli nie należy do tych najlepszych. Dziecko jest bohaterem naszych opowiadań przy rodzinnym stole, w rozmowach koleżeńskich w pracy, podczas pogawędek towarzyskich, a nawet podczas przypadkowych dialogów z zupełnie obcymi nam osobami. I nie ważne ile ma lat! Czy jest małym bobaskiem, który dopiero co się urodził, czy dorosłym już prawie człowiekiem! Jest po prostu naszym bohaterem!

O naszych dzieciach moglibyśmy pisać całe książki!

Niestety, nie każdy posiada dar pisania czy opowiadania bajek – nawet jeżeli byłby one z życia wzięte. I wcale nie każdy musi posiadać taką umiejętność!

Ważne jest by zrozumieć, że żadne z nas – rodziców – nie może i nie musi być idealnym rodzicem. W realnym świecie ktoś taki nie istnieje! Uznanie tego faktu może być dla nas wielką ulgą i pomocą. Wszyscy mamy na swym koncie jakieś błędy i pewnie nie ustrzeżemy się przed nimi w przyszłości. W dzisiejszych czasach można zaobserwować rosnące zaufanie do ekspertów i ich porad, przekazywanych często w mesjanistycznej formie. Nic dziwnego, że czasem czujemy się onieśmieleni, kiedy porównujemy się z tymi guru, i tracimy zaufanie do własnych instynktów i zdrowego rozsądku.

A przecież nie trzeba być absolwentem psychologii ani posiadaczem księgozbioru z tej dziedziny, by stać się dobrym rodzicem i radzić sobie z wieloma codziennymi problemami swego dziecka. Rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki. Zamiast zamartwiać się, że nie potrafimy samodzielnie napisać książki o swoim dziecku możemy powierzyć napisanie spersonalizowanej bajki komuś innemu!

Przepiękne spersonalizowane książeczki proponuje wydawnictwo jestemwbajce.pl z fantastycznymi postaciami, pięknymi ilustracjami i wspaniałą przygodą z Twoim dzieckiem w roli głównej. Cicpiak-mały ma już swoją spersonalizowaną książeczkę.

Takie spersonalizowane książeczki ułatwiają rodzicom odzyskanie wiary we własną wyobraźnię i kontaktu z intuicyjną wiedzą na temat własnych dzieci.Dzieciom zaś pozwalają lepiej poznać, a przede wszystkim zrozumieć, otaczającą ich rzeczywistość, co wpływa na ich rozwój w wielu dziedzinach.

Spersonalizowana książeczka Twojego dziecka

 • chociaż fikcyjnie, to jednak wzbogaca doświadczenia dziecka,

 • daje mu możliwość poznania samego siebie i otaczającego go świata oraz zaangażowanie we własne środowisko,

 • angażuje całą wiedzę dziecka o świecie,

 • wykorzystuje wyobraźnię, emocje i zmysły dziecka,

 • może pomóc dziecku w pokonaniu różnych kłopotliwych sytuacji,

 • pozwala dziecku odnaleźć się w nowej roli, nieznanej mu wcześniej, nieraz bardzo dla niego trudnej w świecie realnym,

 • umożliwia zrozumienie, uwewnętrznienie, zdobycie bądź pogłębienia wiedzy o świecie, o sobie i o innych,

 • daje przyjemność i satysfakcję z odgrywania roli,

 • buduje granicę między fikcją i rzeczywistością, w jakiej dziecko uczestniczy przez bycie w roli,

 • może być wykorzystywana do celów edukacyjnych,

 • jest wspaniałą metodą całościowego, wszechstronnego rozwijania osobowości dziecka.

Spersonalizowana książeczka opiera się na emocjach dzieci oraz sytuacjach, w które mogą być one uwikłane w rzeczywistości. Wprawdzie rola dziecka w bajce jest hipotetyczna. Jednak bazuje na problemach autentycznych, osobistych i wynikających z doświadczeń dzieci. Jest utworem adresowanym do dzieci, głównie w wieku od 4 do 9 lat, w którym świat jest widziany z dziecięcej perspektywy. Występują tam czarodziejskie postacie, ale inaczej niż w baśni – magia rzadko pomaga rozwiązywać trudne sytuacje.

Spraw, by Twoje dziecko było bohaterem książki!

 • Pozwól dziecku nabywać i rozwijać samoświadomość. Stwórz mu możliwość przetrenowania uczestnictwa w sytuacjach społecznych i realizacji różnych ról. Zapewnij swojemu dziecku rozwój zarówno emocjonalny, jak i duchowy, moralny, estetyczny i intelektualny. Dzięki staniu się bohaterem bajki, Twoje dziecko nabędzie nowych umiejętności. Będzie też miało okazję zlikwidować nawyki, które negatywnie wpływają lub wpłyną na jego życie.

 • Dzięki temu, że dziecko będzie bohaterem książki podwyższeniu ulegnie jego wiara w siebie. Zmniejszeniu a nawet eliminacji ulegną dziecka lęki, kompleksy czy nieśmiałość. Pozwól dziecku uwierzyć we własne możliwości! Spersonalizowana książeczka Twojego dziecka da mu satysfakcję, wpłynie na rozwój dojrzałości emocjonalnej i da mu poczucie własnej wartości.

 • Bycie bohaterem książki rozwija w dziecku kreatywność, pozwala na używanie wyobraźni bez skrępowania i ograniczeń. Budzi też wrażliwość dziecka, rozwija jego zdolności i zainteresowania, daje możliwość rozwoju artystycznego.

 • Bycie bohaterem książki rozwija również zdolności intelektualne dziecka, nie podając wiedzy w gotowej formie, ale zachęcając do samodzielnych jej poszukiwań.

 • Bycie bohaterem opowiadania, w którym występują i inne postaci zapewnia rozwój społeczny dziecka. Pozwala też lepiej zrozumieć innych, ich problemy, emocje, punkt widzenia.

Chcesz mieć i Ty dla swojego dziecka?

Weź udział w konkursie!

Organizatorem konkursu jest Matka-kura, zaś Fundatorem nagrody jest JWB Sp. z o.o., prowadząca sklep internetowy www.jestemwbajce.pl.

Zadanie konkursowe polega na przesłaniu przez Uczestnika konkursu:

 • pisemnej odpowiedzi na pytanie” „Bohaterem jakiej książki jest Twoje dziecko?”

lub

 • zdjęcia rysunku wykonanego przez dziecko Uczestnika konkursu, w wieku od 4 do 7 roku życia, pt. „W zaczarowanym świecie książek” – do rysunku należy podać imię dziecka i jego wiek,

na profilu www.facebook.com/czaszrodzina/ pod formalnym zawiadomieniem o Konkursie „Twoje dziecko bohaterem książki”.

Dodawanie Zgłoszeń konkursowych odbywa się poprzez dodanie komentarza lub zdjęcia pod formalnym zawiadomieniem (postem) zawierającym zadanie konkursowe we wskazanym terminie od 08.03.2017 do 29.03.2017 r. do godz. 23.59.

Ocenie podlegają wyłącznie odpowiedzi i zdjęcia konkursowe zamieszczone w terminie i i spełniające wymagania wskazane w Regulaminie konkursu.

Po zakończeniu Konkursu spośród Zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez Uczestników trzyosobowe jury, wybierze najbardziej interesujące, inspirujące i kreatywne Zgłoszenia konkursowe i przyzna Uczestnikom konkursu 3 nagrody:

 • 1 nagrodę za najbardziej interesującą, inspirującą i kreatywną odpowiedź na pytanie: „Bohaterem jakiej książki jest Twoje dziecko?”,

 • 1 nagrodę za pracę plastyczną wykonaną przez dziecko Uczestnika konkursu, w wieku od 4 do 7 roku życia,

 • 1 nagrodę za największą liczbę głosów uzyskanych pod Zgłoszeniem konkursowym.

Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która posiada swój aktywny profil w serwisie facebook.com.

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej!